Tại sao chọn NVCAC

TẠI SAO NÊN CHỌN NAM VIỆT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP?

Vì 09 lý do sau đây:

01. Các bên tranh chấp được lựa chọn trọng tài viên phù hợp với tính chất của vụ tranh chấp.

02. Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài và vụ tranh chấp có một bên là doanh nghiệp có vốn […]

Giới thiệu Nam Việt

Trung tâm Trọng tài Thương mại Nam Việt với tên tiếng anh là Nam Viet International Arbitration Centre  tthành lập theo giấy phép số 07/BTP/GP ngày 06/11/2014 […]

Trọng tài viên

Nam Việt duy trì 02 danh sách Trọng tài viên, danh sách Trọng tài viên trong nước và danh sách Trọng tài viên được khuyến nghị (List of Recommended International Arbitrators). Cả 02 danh sách này bao gồm những Trọng tài viên chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực. […]