Trọng tài viên

 • ĐỒNG ANH TUẤN

  Download CV

  Công việc:

  Chủ tịch/ Thành viên sáng lập NVCAC; 

  Lĩnh vực hoạt động:

  Tài chính ngân hàng – Thương mại – Đầu tư

  Ngôn ngữ:

  Tiếng Anh – Tiếng Việt